Retningslinjer for refusjon:

Når koden er levert, er ingen refusjon tillatt.

For spesielle tilfeller, vennligst kontakt oss.