Policy för återbetalning:

När koden har levererats är ingen återbetalning tillåten.

För speciella fall, vänligen kontakta oss.